• Not For Sale

  Regrutovanje i transfer ljudskih bića pomoću pretnje silom ili primene sile ili prinude, prevare, obmane ili zloupotrebe u cilju eksplatacije, predstavlja globalnu društvenu devijaciju koja ugrožava osnovna ljudska prava - pravo na život, na slobodu izbora, na slobodu kretanja ... 
  Foto esej “Not For Sale” ukazuje na osnovni paradoks društvenog fenomena seksualne eksploatacije. Analognom tehnologijom, Nemanja Maraš razlaže dva osnovna nivoa kompleksne pojave - sveprisutnost i nevidljivost - čime prodire u srž problema društvene devijantnosti. Prostorno i vremenski neograničena, organizovana i nemislosrdna, seksualna eksploatacija zastupljena je na svim nivoima i u svim uslovima društvenosti, te je tako postala sastavni deo naše svakodnevnice, koji, na žalost, ne primećujemo. Njena zastupljenost i rasprostranjenost je zapanjujuća, a njema skrivenost obeshrabrujuća.

 • Not For Sale
 • Not For Sale
 • Not For Sale
 • Not For Sale
 • Not For Sale
 • Not For Sale
 • Not For Sale
 • Not For Sale
 • Not For Sale
 • Not For Sale
 • Not For Sale
 • Not For Sale
 • Not For Sale
 • Not For Sale
 • Not For Sale
 • Not For Sale