• Buđenje

  Čovek je zimsko biće… ma koje doba godine da je, on na sebi ima slojeve i slojeve kreirane persone, koja ga štiti od spoljnog sveta. Retki su trenutci kada možemo videti potpunu iskrenost neke osobe, a trenutak buđenja je jedan od njih. Fotograf, kada pravi portret, pokušava da uhvati masku, da uzme njen otisak, da je zabeleži i upiše u večnost.
  “Buđenje” je pokušaj da se ta maska prevaziđe, da se transcenduje iza tog lika, osmišljenog i postavljenog pred javnost, i da se uhvati suština iza nje. “Buđenje” je serija “portreta” nastalih u jutrima, u trenucima buđenja, trenucima kada postajemo svesni stvarnosti. Pre prve jutarnje kafe, pre umivanja, pre bilo čega... To je deo sekunde zabeležen na filmu u periodu 2009- 2016 godine.

 • Buđenje
 • Buđenje
 • Buđenje
 • Buđenje
 • Buđenje
 • Buđenje
 • Buđenje
 • Buđenje
 • Buđenje
 • Buđenje
 • Buđenje
 • Buđenje
 • Buđenje
 • Buđenje
 • Buđenje
 • Buđenje
 • Buđenje
 • Buđenje
 • Buđenje
 • Buđenje
 • Buđenje
 • Buđenje
 • Buđenje
 • Buđenje
 • Buđenje
 • Buđenje
 • Buđenje
 • Buđenje
 • Buđenje
 • Buđenje
 • Buđenje
 • Buđenje
 • Buđenje
 • Buđenje
 • Buđenje
 • Buđenje
 • Buđenje
 • Buđenje
 • Buđenje